32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 69 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 april 2013

Op 17 december 2012 stuurden wij u een verzoek om het algemeen overleg dat met uw Kamer gepland stond over het preventiebeleid uit te stellen tot eind maart 2013. Reden voor dit verzoek was de in december gedane toezegging in uw Kamer om in 2013 een nationaal programma preventie (NPP) te ontwikkelen en in maart een eerste opzet daarvan naar uw Kamer te sturen. U heeft daarop het AO verplaatst naar aanvankelijk 27 maart en uiteindelijk 10 april a.s.

Omdat preventie een breed begrip is en een nationaal programma activiteiten in diverse sectoren betreft, willen wij deze opzet graag met onze collega’s in het Kabinet bespreken. Tot onze grote spijt is het ons niet gelukt om dit op zodanige tijd in de Ministerraad te agenderen dat de opzet van het programma nog vóór het AO op 10 april in uw Kamer kan zijn.

Wij betreuren dit en bieden onze excuses aan voor het feit dat we wederom een beroep moeten doen op uw welwillendheid om het AO te verplaatsen.

Onze planning is nu om de opzet medio april naar de Kamer te sturen.

Wij ontvangen graag spoedig uw reactie op ons verzoek.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn

Naar boven