32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 497 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 oktober 2020

Met deze brief bied ik uw Kamer het advies van de Gezondheidsraad aan, getiteld «Vaccinatie tegen waterpokken»1.

Samenvattend adviseert de Gezondheidsraad om in Europees Nederland geen waterpokkenvaccinatie aan te bieden en op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) wél waterpokkenvaccinatie aan te bieden. Dit heeft te maken met de verschillen in ziektelast. Op de BES-eilanden is de ziektelast hoog genoeg om vaccinatie te overwegen. Op deze eilanden kan gebruik worden gemaakt van een gecombineerd vaccin tegen bof, mazelen, rode hond en waterpokken, waardoor het aantal prikken voor de kinderen gelijk blijft. Ten slotte adviseert de Gezondheidsraad om eenmalig de inwoners van deze eilanden die nog geen waterpokken hebben doorgemaakt vaccinatie aan te bieden met een waterpokkenvaccin.

Ik ga me beraden op dit advies en zal uw Kamer binnen drie maanden informeren over mijn reactie.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven