Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202032793 nr. 471

32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 471 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 januari 2020

Op 15 oktober 2019 heeft de Ivonne van de Ven Stichting uw Commissie de petitie «Suïcides voorkomen door opleiding van artsen en hulpverleners» aangeboden. U hebt mij bij brief van 13 november 2019 verzocht om mijn reactie.

De initiatiefnemers hebben mij deze petitie zelf op 8 september 2019 aangeboden. Ik heb tijdens het Algemeen Overleg suïcidepreventie van 17 oktober 2019 uw Kamer laten weten het initiatief van harte te steunen (Kamerstuk 32 793, nr. 455). Ik heb het onderwerp inmiddels, zoals ik toegezegd had, geagendeerd in mijn overleg met de partijen die betrokken zijn bij het Hoofdlijnenakkoord GGZ. Daarnaast zal dit voorjaar overleg plaatsvinden om dit onderwerp te bespreken met de betrokken bewindspersonen van OC&W. Zodra dit overleg heeft plaatsgevonden, zal ik uw Kamer inhoudelijk verder informeren.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis