Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202032793 nr. 456

32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 456 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 november 2019

Hartelijk dank voor uw brief van 31 oktober jl. waarin u mij om een reactie vraagt op de petitie van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV). Met de petitie pleiten de aanbieders voor een HPV vaccin dat ook bescherming biedt tegen genitale wratten.

Op 26 september jl. heb ik de Tweede Kamer geïnformeerd over mijn besluit over het advies «Vaccinatie tegen HPV» van de Gezondheidsraad (Kamerstuk 32 793, nr. 446). De Gezondheidsraad heeft, omdat er geen onderzoek is gedaan naar de kosteneffectiviteit van verschillende vaccins, geen specifiek vaccin geadviseerd. De keuze voor het vaccin wordt daarom uitgewerkt in het kader van de aanbestedingsprocedure.

Zodra een besluit is genomen, wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis