Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932793 nr. 407

32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 407 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 juli 2019

Hierbij bied ik uw Kamer het advies van de Gezondheidsraad aan, getiteld «Vaccinatie tegen gordelroos»1.

Korte weergave van het advies

De Gezondheidsraad adviseert in beginsel positief over het vaccineren van ouderen tegen gordelroos met Shingrix®. De prijs van het vaccin zou echter wel aanzienlijk moeten dalen om voldoende kosteneffectief te zijn.

De Gezondheidsraad adviseert om op de leeftijd van 60 jaar te vaccineren en daarnaast alle mensen ouder dan 60 jaar een inhaalprogramma aan te bieden. Ook adviseert de Gezondheidsraad mensen goed voor te lichten over de mogelijk kortdurende maar hinderlijke bijwerkingen en over het feit dat er twee vaccinaties nodig zijn voor een goede bescherming.

Reactie op advies

Ik ga me beraden op dit advies en zal uw Kamer binnen drie maanden informeren over mijn reactie.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl