Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932793 nr. 399

32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 399 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juli 2019

In zijn brief van 24 juni jl. heeft mijn collega, de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, uw Kamer geïnformeerd over de stand van zaken rondom mazelen in Nederland. Omdat de bestrijding van infectieziekten onder mijn verantwoordelijkheid valt informeer ik u, mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, met deze brief over de situatie in Urk.

Mazelen in Urk

In Urk is tot nu toe bij 11 patiënten mazelen vastgesteld, het betreft 10 kinderen en 1 volwassene. Er zijn aanwijzingen dat er nog meer kinderen besmet zijn. Inmiddels zijn er 3 basisscholen met mazelengevallen, waarvan één met een zeer lage vaccinatiegraad. Daarom heeft GGD Flevoland in overleg met het RIVM besloten om vervroegde mazelenvaccinatie aan te bieden in Urk en het aangrenzende Tollebeek aan kinderen van 6 tot 14 maanden. Ook kunnen oudere kinderen die niet gevaccineerd zijn (zoals altijd) BMR-inhaalvaccinaties halen. Vervroegde vaccinatie van kinderen in de rest van Nederland is niet aan de orde, behalve als kinderen bij inwoners van Urk thuis gaan logeren. Inmiddels zijn er in Nederland in 2019 in totaal 40 mazelenbesmettingen bevestigd. Het RIVM spreekt van een lokale uitbraak.

Vaccinatiegraad op Urk

De BMR-vaccinatiegraad op Urk is 61%. De verwachting is daarom dat de ziekte zich verder in het dorp zal verspreiden onder de ongevaccineerde kinderen die na de mazelenepidemie van 2013 zijn geboren. Ongevaccineerde inwoners van Urk die voor 2013 zijn geboren hebben vrijwel allemaal mazelen doorgemaakt vanwege de mazelenepidemie in 2013 en daardoor natuurlijke immuniteit opgebouwd. In tegenstelling tot 2013 verwachten GGD en RIVM daarom nu geen grootschalige verspreiding via middelbare scholen met een lage vaccinatiegraad.

Verantwoordelijkheden

De GGD heeft huisartsen in Urk en omgeving geïnformeerd over de situatie en gevraagd extra alert te zijn op mazelenbesmettingen. Ook ziekenhuizen in de regio worden geïnformeerd. Volgens de Wet Publieke Gezondheid zijn gemeenten en GGD verantwoordelijk voor de bestrijding van infectieziekten. Het RIVM heeft hierbij een coördinerende en ondersteunende rol. Uiteraard houden we de situatie in Urk en in de rest van Nederland nauwlettend in de gaten en nemen GGD en gemeente waar nodig maatregelen. Ik heb dan ook alle vertrouwen in hun inzet.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins