32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 398 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 juni 2019

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) startte in 1967 een grootscheeps bestrijdingsprogramma om de ziekte pokken uit te roeien. In 1980 werd de wereld officieel pokkenvrij verklaard. Het virus dat de ziekte pokken veroorzaakte komt sindsdien in de mens en in het milieu niet meer voor. Voor een mogelijke (moedwillige of niet-moedwillige) herintroductie van de ziekte pokken is het Ministerie van VWS in Nederland beleidsverantwoordelijk.

De Nederlandse overheid bezit daarom een strategische voorraad (eerste generatie) pokkenvaccin. Met deze brief informeer ik uw Kamer over de aankoop van een aanvullende voorraad. De aanvullende aankoop betreft 100.000 doses van het (derde generatie) pokkenvaccin Imvanex, geproduceerd door Bavarian Nordic.

Nederland is in de unieke positie dat het de beschikking heeft over een voorraad eerste generatie pokkenvaccin waarmee de gehele bevolking kan worden gevaccineerd indien er een pokkenuitbraak van pandemische omvang zou plaatsvinden. De huidige aankoop betreft een aanvulling op deze voorraad. De derde generatie vaccins zijn eenvoudiger in gebruik en hebben minder bijwerkingen.

Naast het eerste generatie vaccin kan straks ook het derde generatie vaccin worden ingezet voor ringvaccinaties bij lokale pokkenuitbraken. Bij een lokale uitbraak wordt door de WHO ringvaccinatie als beheersinstrument beschreven. Bij ringvaccinatie worden alleen contacten binnen een bepaalde kring rondom de besmette persoon gevaccineerd.

Het derde generatie vaccin kan ook worden gebruikt bij sporadische introductie van apenpokkenvirus (zoals het geval was in het Verenigd Koninkrijk in 2018) en voor personen die naar apenpokkenuitbraakgebieden (moeten) reizen, zoals hulpverleners.

Tot slot kan het derde generatie vaccin worden gebruikt voor personen met een contra-indicatie voor het gebruik van het eerste generatie vaccin.

Met deze aankoop heeft de Nederlandse overheid haar strategische voorraad bestendig gemaakt voor de komende jaren. Het derde generatie vaccin is 5 jaar houdbaar. Na deze tijd zal ik de voorraad opnieuw bezien.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

Naar boven