Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932793 nr. 397

32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 397 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 juni 2019

Bij deze informeer ik u over een vondst door de Nederlandse Voedsel- en Waren autoriteit (NVWA) van één exotische mug in Lelystad op 12 juni 2019. Het betreft de Aedes flavopictus, dit is op 19 juni jl. moleculair bevestigd. Het is voor het eerst dat deze mug internationaal buiten zijn natuurlijke verspreidingsgebied (Japan en Korea) is aangetroffen.

Aedes flavopictus is op bepaalde punten vergelijkbaar met de Aziatische tijgermug (Aedes albopictus): beide soorten zijn afkomstig uit Azië en beide zijn een bewezen competente vector van dengue (knokkelkoorts) in het laboratorium. Echter, in tegenstelling tot de tijgermug, is de Aedes flavopictus tot nu toe niet betrokken bij een muggenoverdraagbare infectieziekteuitbraak en gezien zijn beperkte verspreidingsgebied (Japan, Korea) lijkt hij minder invasief dan de tijgermug. Om die redenen is Aedes flavopictus destijds niet opgenomen in de lijst van aangewezen vectoren (artikel 12a Besluit publieke gezondheid) op grond waarvan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verantwoordelijk is voor de preventie en de bestrijding.

Het RIVM heeft mij op 25 juni op grond van mogelijke gezondheidsrisico’s geadviseerd dat vestiging moet worden voorkomen en dat de mug moet worden bestreden.

Ik volg dit advies uit voorzorg en heb de NVWA afgelopen maandag ook opdracht gegeven te starten met de bestrijding conform hun draaiboek, wat de komende dagen zal gebeuren. De bestrijding zal tot het einde van het muggenseizoen, eind oktober, duren. De NVWA heb ik verder verzocht onderzoek te starten naar de mogelijke introductieroute van deze bijzondere vondst.

De NVWA heeft overleg met de gemeente Lelystad over de te nemen maatregelen aangezien de burgemeester op grond van artikel 47 lid 2b Wet publieke gezondheid (Wpg) bevoegd is voor bestrijding. De GGD Flevoland is geïnformeerd. De NVWA neemt alle formele bestrijdingstaken van de gemeente feitelijk op zich. De gemeente is op de hoogte en stemt in met de bestrijding.

De NVWA informeert tevens het bedrijf waar de vondst is gedaan en de direct omwonenden. Het bedrijf is als risicolocatie bekend vanwege eerdere vondsten van exotische muggen en valt daarom reeds onder toezicht en handhaving door de NVWA op grond van artikel 47a van de Wpg.

Gezien het feit dat deze mug nog nooit buiten Japan en Korea is waargenomen en het prematuur zou zijn om hem als invasief te kwalificeren, ben ik terughoudend om op basis van een enkel individu deze soort voor te stellen als nieuwe vector en aan te wijzen voor bestrijding door middel van een ministeriële regeling. Om die reden wordt deze muggensoort vooralsnog niet aan de lijst van te bestrijden vectoren op grond van artikel 12a Besluit publieke gezondheid toegevoegd.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins