Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932793 nr. 392

32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 392 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 juni 2019

Hierbij bied ik uw Kamer het advies van de Gezondheidsraad aan, getiteld «Vaccinatie tegen HPV»1.

Korte weergave van het advies

De commissie adviseert de vaccinatie tegen HPV in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) te houden. Naast meisjes zouden ook jongens de vaccinatie moeten krijgen. Ook bij hen biedt vaccinatie bescherming tegen verschillende vormen van kanker. Er zijn bovendien voldoende aanwijzingen dat groepsbescherming een rol speelt. De commissie adviseert de vaccinatie bovendien te geven op een leeftijd die zo dicht mogelijk tegen 9 jaar aanligt, zodat kinderen in een zo vroeg mogelijk stadium beschermd worden en de effectiviteit het grootst is. Eerder was gekozen voor leeftijd van 13 jaar, vanwege onzekerheid over duur van bescherming van de vaccinatie.

Daarnaast adviseert de commissie een aanvullend vaccinatieprogramma op te zetten voor mensen tot en met 26 jaar, voor jongens en mannen die tot nu toe buiten het programma vielen en voor meisjes en vrouwen die eerder afzagen van vaccinatie. De commissie spreekt geen voorkeur voor één van de drie vaccins uit.

De commissie beveelt aan maatregelen te nemen om de lage uitkomst bij HPV-vaccinatie in Nederland te verbeteren.

Reactie op advies

Ik ga me beraden op dit advies en zal uw Kamer binnen drie maanden informeren over mijn reactie.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl