Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932793 nr. 386

32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 386 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 mei 2019

Hierbij bied ik u ter kennisgeving het rapport Meer bewegen: doorverwijzing naar activiteiten door eerstelijnszorgverleners aan1.

Uit het rapport blijkt dat jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en praktijkondersteuners bewegen als activiteit veelal bespreken in hun consult, vooral bij kinderen met overgewicht.

Huisartsen doen dat in mindere mate. Zij verwijzen vooral door wanneer bewegen de klacht van de patiënt kan verhelpen waarvoor mensen op het spreekuur komen. Een beweegadvies om klachten te voorkomen, vanuit preventie, blijft vaak nog achterwege.

De belangrijkste redenen waarom artsen niet doorverwijzen zijn een beperkte motivatie van patiënten om meer te bewegen, de financiële situatie van de patiënt en gebrek aan tijd tijdens het consult of wanneer belangrijkere problemen voorrang hebben.

Het rapport is in opdracht van het Ministerie van VWS opgesteld door het RIVM.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl