Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932793 nr. 378

32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 378 MOTIE VAN DE LEDEN KUIK EN DIK-FABER

Voorgesteld 24 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er sinds 2014 een convenant preventie gehoorschade van kracht is, waarin maatregelen op het gebied van geluidslimitering, geluidsmeting en gehoorbescherming zijn opgenomen;

constaterende dat echter lang niet alle openbare locaties met versterkte muziek onder dit convenant vallen, waaronder clubs, discotheken en cafés, maar ook diverse evenementen, festivals en poppodia;

van mening dat hierdoor de effectiviteit van het convenant in het voorkomen van gehoorschade ondergraven wordt;

verzoekt de regering, in kaart te brengen welke sectoren niet zijn aangehaakt bij het convenant preventie gehoorschade en zich er actief voor in te zetten dat deze sectoren hun verantwoordelijkheid nemen door zich bij het convenant aan te sluiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuik

Dik-Faber