Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932793 nr. 377

32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 377 MOTIE VAN HET LID RENKEMA C.S.

Voorgesteld 24 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat meisjes vaak te maken hebben met een negatieve attitude jegens, en reacties op, hun seksuele gedrag;

constaterende dat jongens vaak worden geprezen voor hetzelfde seksuele gedrag, terwijl meisjes hiervoor veroordeeld worden;

constaterende dat er 1 miljoen euro vrijgemaakt wordt voor een in 2019 te starten brede campagne omtrent veilig en plezierig vrijen conform de motie Ellemeet c.s.;

verzoekt de regering, om bij die campagne:

  • expliciet aandacht te besteden aan de vrijheid van eenieder rondom seksuele voorkeur en seksueel gedrag;

  • het veroordelen van andermans seksuele keuzes tegen te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Renkema

Özütok

Ploumen

Van den Hul

Diertens

Bergkamp