Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932793 nr. 366

32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 366 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID TIELEN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 351

Voorgesteld 19 februari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de jeugdwet is beschreven dat hulpverleners de plicht hebben om samen met het gezin en het betrokken kind een plan te maken,

overwegende dat dit betekent dat hulpverleners ervoor zorgen dat beslissingen over passende zorg gezamenlijk worden genomen,

constaterende dat uit onderzoek blijkt dat ouders en jongeren zich nog vaak niet gehoord voelen bij de keuze van passende hulp,

overwegende dat onbekend is in hoeverre gemeentes «samen beslissen» opnemen in de afspraken met de door hun gecontracteerde zorgaanbieders,

verzoekt de regering om, te bevorderen dat «samen beslissen» met jongeren en ouders het uitgangspunt is bij het vinden en bieden van passende hulp,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tielen

Peters

Voordewind

Raemakers

Van der Staaij