Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201832793 nr. 315

32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 315 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 juni 2018

Hierbij bied ik u het rapport Vaccinatiegraad en Jaarverslag Rijksvacci-natieprogramma Nederland 2017 aan1.

Uit het rapport van het RIVM blijkt dat de vaccinatiegraad in 2017, net als in voorgaande jaren, weer licht is gedaald. Deze dalende trend is zorgelijk, omdat vaccinatie een veilige en effectieve manier is om het verspreiden van infectieziekten tegen te gaan. De deelname aan de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker is voor het tweede jaar op rij afgenomen, van 53 naar 46 procent. Aan deze daling lijken twijfels over de werkzaamheid en veiligheid van dit vaccin ten grondslag te liggen. Uit onderzoek blijkt echter dat de HPV-vaccinatie veel gezondheidswinst oplevert2 en ook dat langdurige en ernstige vermoeidheid die af en toe bij meisjes in de puberleeftijd voorkomt, niet samenhangt met de vaccinatie3.

Naar aanleiding van de lichte daling van de vaccinatiegraad in voorgaande jaren heeft mijn ambtsvoorganger aangekondigd sociaal wetenschappelijk onderzoek te laten doen naar achtergrond en mogelijke oorzaken van de dalende vaccinatiegraad. Dit onderzoek is in opdracht van het RIVM door een commissie onder voorzitterschap van prof. dr. em. E.R. Seydel uitgevoerd. In de bijlage treft u het rapport van deze commissie4.

De resultaten van deze rapportages vergen een zorgvuldige reactie; de materie rond de dalende vaccinatiegraad is immers complex. Gelet hierop zal ik de komende maanden de rapporten bestuderen en u in het najaar mijn plan van aanpak sturen, waarin ik zal aangeven welke maatregelen ik zal nemen om de vaccinatiegraad te verbeteren.

Tot slot reageer ik met deze brief ook op het verzoek van de Vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een reactie te geven op het bericht «Europarlement luidt alarmbel over te weinig vaccinaties» in het AD van 19 april jl.

In navolging op de resolutie van het Europees Parlement heeft de Europese Commissie op 26 april 2018 een Mededeling en voorstel uitgebracht voor een aanbeveling van de Raad. Dit voorstel is gericht op betere samenwerking bij de bestrijding van ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen. Zoals gebruikelijk bij het verschijnen van een Commissievoorstel, wordt een Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC)-fiche namens het kabinet opgesteld en aan beide Kamers verzonden. Ik verwijs u voor de reactie van het kabinet op de aanbeveling naar het BNC-fiche dat op 29 juni naar uw Kamer wordt verzonden.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Monitoring the HPV vaccination program in the Netherlands: Effects, changing schedule and future perspective, Robine Donken, Thesis VU University Medical Center, Amsterdam.

X Noot
3

Long-term fatigue and human papillomavirus vaccination, T.M. Schurink-van t Klooster, ingediend voor publicatie.

X Noot
4

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.