Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201832793 nr. 286

32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 286 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 december 2017

Hierbij informeer ik u over het uitbrengen van de Themaverkenningen Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV) 2018 van het RIVM1. U kunt het rapport vinden via de volgende link: www.vtv2018.nl2.

De VTV-2018: op weg naar de eindrapportage

De themaverkenningen zijn onderdeel van de VTV-2018. Eerder dit jaar werd het Trendscenario van de VTV-2018 gepubliceerd. Zowel het Trendscenario als de themaverkenningen hebben tot doel de belangrijkste maatschappelijke opgaven voor de toekomst van volksgezondheid en zorg in kaart te brengen. Deze verkenningen worden gebaseerd op een brede consultatie met vertegenwoordigers van beleid, praktijk en onderzoek. De onderwerpen van de themaverkenningen zijn: de zorgvraag van de toekomst, technologie en bredere determinanten van gezondheid.

De eindrapportage verschijnt in juni 2018. De eindrapportage bevat handelingsstrategieën die in overleg met stakeholders worden opgesteld.

De VTV 2018 vormt de basis voor de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid die na uitbrengen van de eindrapportage zal worden opgesteld.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

X Noot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.