Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201732793 nr. 260

32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 260 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 22 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

wijzende op het rapport van het RIVM over Bisphenol A, waarin wordt gesteld dat Bisphenol A (BPA) het immuunsysteem van kinderen kan beschadigen;

wijzende op het feit dat BPA is opgenomen in de zeerzorgwekkendestoffenlijst van het European Chemicals Agency (ECHA) nadat Europese lidstaten dit hebben aangemerkt als een stof die toxisch is voor de reproductiviteit;

constaterende dat het Europees parlement een resolutie heeft aangenomen waarin wordt opgeroepen tot een verbod op BPA in voedselcontactmaterialen;

constaterende dat Frankrijk zo'n verbod reeds heeft ingevoerd;

verzoekt de regering, een verbod op BPA in voedselcontactmaterialen in te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand