32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 26 MOTIE VAN HET LID JOLDERSMA C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 5 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de taak van tabakspreventie van stivoro wordt overgeheveld naar het Trimbos-instituut;

overwegende, dat de internationaal hoog aangeschreven expertise en kennis op het gebied van tabakspreventie bij stivoro verloren dreigt te gaan wanneer deze niet wordt geborgd bij het Trimbos-instituut;

verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat de bestaande expertise en kennis op het gebied van tabakspreventie bij stivoro binnen Trimbos wordt verankerd, en de Kamer voor de zomer te informeren over de wijze waarop deze verankering plaatsvindt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Joldersma

Voortman

Dijkstra

Naar boven