Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632793 nr. 234

32 793 Preventief gezondheidsbeleid

32 011 Tabaksbeleid

Nr. 234 HERDRUK1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juli 2016

Uit het rapport van het RIVM van maart 2015 blijkt dat de e-sigaret voor de gebruiker schadelijker is dan gedacht.2 Ik heb vervolgens het RIVM gevraagd te onderzoeken of er ook gezondheidseffecten zijn voor omstanders. Met deze brief informeer ik u over de uitkomsten van het onderzoek3.

Gezondheidsrisico’s voor omstanders van de e-sigaret

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat het gezondheidsrisico voor omstanders afhankelijk is van omstandigheden zoals het aantal e-sigaret gebruikers, het dampgedrag, de afmeting van de ruimte, de mate van ventilatie en de duur van de blootstelling.4 Daarnaast is de samenstelling van de gebruikte e-vloeistof van belang.

De volgende risico’s voor omstanders zijn te onderscheiden:

  • een milde vorm van irritatie aan luchtwegen, neus en ogen, en

  • in het geval dat een e-vloeistof met nicotine is gebruikt een verhoogd hartritme en systolische bloeddruk, vergelijkbaar met de verhoging in de bloeddruk die te verwachten is na de inname van cafeïne uit twee of drie koppen koffie.

Het onderzoek toont daarmee aan dat het gezondheidsgevolg minder groot is dan bij het meeroken met tabaksproducten. Dit neemt niet weg dat kinderen, jongeren en personen met gezondheidsklachten last van e-sigarettendamp kunnen krijgen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat in e-vloeistoffen met nicotine of die een tabakssmaak hebben, tabaksspecifieke nitrosamines kunnen voor komen die kankerverwekkend zijn en daarom niet toegestaan zijn. De NVWA houdt toezicht op het naleven van deze regel.

Ik ga mij beraden over de onderzoeksresultaten en informeer uw Kamer na het zomerreces.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

I.v.m. een correctie in de ondertekening

X Noot
2

De gezondheidsrisico’s van e-sigaret gebruik, Visser W. et al, RIVM 2015.

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
4

De gezondheidsrisico’s van e-sigaretten voor omstanders, Visser W. et al, RIVM 2016.