Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532793 nr. 195

32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 195 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juli 2015

Bijgaand zend ik u de resultaten van het eerste jaar bevolkingsonderzoek darmkanker1. Bij brief van 9 oktober 2014 (Kamerstuk 32 793, nr. 156) zond ik u de monitor van het eerste half jaar.

Vergeleken met het eerste half jaar is het deelnamepercentage gestegen van 68% naar 71,3%. Bij 7,8% van de bijna 530.00 deelnemers was er aanleiding tot vervolgonderzoek: een intakegesprek bij een coloscopiecentrum en meestal gevolgd door een coloscopie. Van de mensen bij wie een coloscopie is gedaan is bij 7,8% darmkanker gevonden en bij 37,9% gevorderde poliepen.

Door het succes van het bevolkingsonderzoek, de onverwacht hogere deelname, blijft de coloscopiecapaciteit een aandachtspunt. Ik vraag de beroepsgroepen en andere betrokken partijen de uiterste inspanningen te verrichten om de capaciteit te optimaliseren en zo goed mogelijk in te zetten. Het streven is de wachttijd voor deelnemers aan het bevolkingsonderzoek zo kort mogelijk te houden, uiteraard zonder dat dat ten koste gaat van de wachttijd bij andere coloscopieën. Daarnaast zal ik de komende tijd bezien of het uitnodigingsschema aanpassing vergt om een verantwoorde verdere implementatie van het bevolkingsonderzoek te blijven borgen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl