Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532793 nr. 190

32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 190 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 juni 2015

Naar aanleiding van uw verzoek stuur ik u hierbij het rapport van Zorgmarktadvies «Financiering van preventie. Analyse van knelpunten en inventarisatie van nieuwe oplossingen»1. Het rapport inventariseert problemen die er zijn met de financiering van preventie door gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars. Ook geeft het suggesties voor nieuwe financieringsmodellen voor gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars. Tot slot doet het rapport voorstellen om de financiering van preventie te verbeteren. Deze inventarisatie is tot stand gekomen met financiering van ZonMw.

Zoals is aangegeven in het Algemeen overleg Preventiebeleid op 26 februari jl. (Kamerstuk 32 793, nr. 171) nemen wij dit rapport mee in het onderzoek naar verschillende manieren om preventie te stimuleren en naar manieren om dat te financieren. Daarbij zullen wij ook het rapport Kaljouw over beroepen en opleidingen 2030 betrekken. Over de resultaten van dit onderzoek zullen wij u eind van dit jaar informeren.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl