Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532793 nr. 189

32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 189 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 mei 2015

Hierbij ontvangt u het briefrapport Nationaal Hitteplan versie 20151.

Het Nationaal Hitteplan heeft als doel organisaties, waaronder GGD’en, brancheorganisaties en het Nederlandse Rode Kruis, tijdig te attenderen dat een periode van aanhoudend warm weer wordt verwacht. Het plan is tot stand gekomen in samenwerking met het KNMI en de hierboven genoemde organisaties.

In deze, geüpdate, versie van het Nationaal Hitteplan staat nu beter aangegeven welke verantwoordelijkheden de verschillende organisaties hebben tijdens een periode van aanhoudende hitte. In samenwerking met het KNMI is ook de nauwkeurigheid verbeterd waarmee de aanhoudende hitte wordt voorspeld.

De praktische informatie over maatregelen is overgeheveld naar de nieuwe GGD-richtlijn Gezondheidsrisico’s van zomerse omstandigheden en de bijbehorende toolkit Hitte.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl