Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532793 nr. 186

32 793 Preventief gezondheidsbeleid

28 286 Dierenwelzijn

Nr. 186 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 mei 2015

In vervolg op onze eerdere correspondentie over Q-support, een stichting voor mensen met Q-koorts, bied ik u hierbij het eerste jaarverslag «Q-support in beeld» aan1. Uit dit zeer toegankelijke jaarverslag waarin ook veel patiënten aan het woord komen, blijkt dat Q-support hard gewerkt heeft om patiënten een luisterend oor en een passend begeleidingstraject te bieden en daarmee duidelijk in een behoefte voorziet.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl