Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532793 nr. 183

32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 183 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID WOLBERT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 178

Voorgesteld 30 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 105 van de 2.000 schoolkantines «gezond» zijn en de JOGG-aanpak gekoppeld is aan gezonde scholen;

overwegende dat de in 2009 aangenomen motie-Vendrik stelt dat alle schoolkantines in 2015 gezond moeten zijn;

van mening dat 105 gezonde schoolkantines een mager resultaat is;

verzoekt de regering, in overleg met JOGG-partners te komen tot een aanpak zodat iedere schoolkantine per 1-1-2017 gezond is en duidelijk aan te geven aan welke eisen schoolkantines moeten voldoen, hoe wordt omgegaan met langlopende horecacontracten, hoe het toezicht wordt geregeld en hoe wordt omgegaan met scholen die in 2017 geen gezonde kantine hebben en de Kamer hier uiterlijk 1 oktober 2015 over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wolbert