Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532793 nr. 175

32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 175 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 29 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het belangrijk is dat kinderen gezond opgroeien en dat een gezonde omgeving helpt om al op jonge leeftijd gezonde keuzes te maken en aan te leren;

constaterende dat de doelstelling voor het aantal JOGG-gemeentes gehaald is;

constaterende dat het zijn van een JOGG-gemeente geen positieve invloed heeft op het aantal gezonde basisscholen;

verzoekt de regering, de basisschool een vast onderdeel van de JOGG-aanpak te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber