Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201432793 nr. 121

32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 121 MOTIE VAN HET LID PIA DIJKSTRA

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 27 januari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de doelstelling uit de motie-Vendrik uit 2009 dat in 2015 alle schoolkantines in het middelbaar onderwijs en het mbo gezond zouden moeten zijn, niet wordt gehaald;

verzoekt de regering, voortzetting van de financiering van het project De Gezonde Schoolkantine mee te nemen in de besluitvorming over de begroting voor 2015,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pia Dijkstra