Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132780-VIII nr. 4

32 780 VIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 4 AMENDEMENT VAN DE LEDEN PLASTERK EN KOOLMEES

Ontvangen 28 juni 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 01 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met  € 40 000 (x € 1 000).

II

In artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met  € 20 000 (x € 1 000).

Toelichting

De 40 miljoen euro voor primair onderwijs zullen aangewend worden voor onderwijstijdverlenging, in de vorm van een experiment met schakelklassen. De 20 miljoen euro voor cultuur kunnen de bezuiniging van 30 miljoen euro, zoals die voor 2011 ingeboekt staan, verlichten, zodat de bezuinigingen getemporiseerd kunnen worden.

Dekking wordt gevonden door benutting van de budgettaire reserve van 60 miljoen euro die gereserveerd staat op de Aanvullende Post Algemeen als «Reserve EL&I». Dit betekent dat nieuwe apurement uitgaven op het Ministerie van EL&I gedekt zullen moeten worden binnen de eigen begroting.

Plasterk

Koolmees