Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201732772 nr. 19

32 772 Beleidsdoorlichting Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 oktober 2016

In de eerste helft van dit jaar is de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) geëvalueerd. Het evaluatieonderzoek is uitgevoerd door de Kwinkgroep. Hierbij stuur ik u het op 8 juni jl. opgeleverde rapport van de evaluatie1.

Het doel van de evaluatie was drieledig:

  • 1. Het beoordelen van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de werkzaamheden van de NTS die zij op grond van de wet uitvoert. Het betreft de Wet op de orgaandonatie (WOD) en de Wet Veiligheid en Kwaliteit lichaamsmateriaal (WVKL).

  • 2. Het beoordelen van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de werkzaamheden van de NTS die zij uitvoert anders dan op grond van de wet.

  • 3. Het beoordelen van het functioneren van de rolverdeling tussen de NTS en het Ministerie van VWS.

Ik zal de Kamer begin 2017 mijn standpunt toesturen ten aanzien van de bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de evaluatie. Tevens stuur ik u dan een toelichting op de wijze waarop ik opvolging ga geven aan het evaluatierapport. De komende periode zal ik de NTS nauw betrekken bij de te nemen stappen en maatregelen naar aanleiding van de evaluatie.

Het evaluatierapport is onderdeel van de beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 2.1 waarover ik u binnenkort zal informeren.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl