Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232770 nr. 9

32 770 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het treffen van diverse maatregelen ter bestrijding van het ten onrechte ontvangen van de uitwonendenbeurs

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID JADNANANSING

Voorgesteld 4 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de informatievoorziening door DUO aan studenten vaak te wensen overlaat;

overwegende, dat de uitwisseling van informatie tussen DUO en studenten met invoering van wetsvoorstel 32 770 van groter belang wordt;

verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat studenten gratis, eenvoudig en snel kunnen communiceren met DUO, en over de resultaten daarvan te rapporteren aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jadnanansing