Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232764 nr. 8

32 764 Investeringsfonds scholenbouw

Nr. 8 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID JADNANANSING TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 5

Voorgesteld 22 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Kamer niet alleen een groot belang hecht aan kwalitatief goed onderwijs maar ook aan veilige en goed functionerende schoolgebouwen;

constaterende, dat de bouw van dergelijke geschikte schoolgebouwen in Nederland, binnen de gemeentelijke verantwoordelijkheden, moeizaam tot stand komt door achterblijvende financiering;

stelt vast dat de minister in haar beleidsreactie op de Initiatiefnota investeringsfonds scholenbouw heeft aangegeven dat de gedachte van de initiatiefnemer voor een investeringsfonds meerwaarde zou kunnen bieden voor scholenbouw en ook kansrijk zou kunnen zijn;

overwegende, dat het van belang is dat er voortgang blijft op het betrekken van partijen voor de totstandkoming van een dergelijk investeringsfonds voor scholenbouw;

verzoekt de regering om na afronding van het kwartier maken geïnteresseerde pensioenfondsen, scholen en gemeenten bij elkaar te brengen en zo te bevorderen dat zij een investeringsfonds scholenbouw op gaan richten;

verzoekt de regering voorts om de Kamer over de verdere voortgang te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jadnanansing