Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232764 nr. 6

32 764 Investeringsfonds scholenbouw

Nr. 6 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN SMITS

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg 14 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de gemiddelde leeftijd van schoolgebouwen stijgt;

constaterende, dat renovatie een goedkoop alternatief kan zijn voor nieuwbouw van scholen;

verzoekt de regering de mogelijkheid van het recht op renovatie van schoolgebouwen te onderzoeken en hiermee scholen de mogelijkheid te bieden, een verzoek tot renovatie in te dienen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham

Smits