Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232764 nr. 5

32 764 Investeringsfonds scholenbouw

Nr. 5 MOTIE VAN HET LID JADNANANSING

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Kamer niet alleen een groot belang hecht aan kwalitatief goed onderwijs, maar ook aan veilige en goed functionerende schoolgebouwen;

constaterende, dat de bouw van dergelijke geschikte schoolgebouwen in Nederland binnen de gemeentelijke verantwoordelijkheden moeizaam tot stand komt door achterblijvende financiering;

stelt vast dat de minister in haar beleidsreactie op de initiatiefnota heeft aangegeven dat de gedachte van de initiatiefnemer aan een investeringsfonds meerwaarde zou kunnen bieden voor scholenbouw en ook kansrijk zou kunnen zijn;

overwegende, dat het van belang is dat er voortgang blijft bij het betrekken van partijen voor de totstandkoming van een dergelijk investeringsfonds voor scholenbouw;

verzoekt de minister zich te blijven inzetten voor de uitvoering van het plan en hiertoe in gesprek te blijven met partijen als de scholen en pensioenfondsen,

en verzoekt de regering verder de Kamer over de voortgang van de totstandkoming van het investeringsfonds te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jadnanansing