Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232757 nr. 8

32 757 Bouwbesluit 2012

Nr. 8 MOTIE VAN DE LEDEN PAULUS JANSEN EN MONASCH

Voorgesteld 26 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat deskundigen en gebruikers twijfelen over de kwaliteit van het nieuwe Bouwbesluit;

overwegende, dat de procedure om eventuele gebreken die aan het licht komen na de publicatie van het veegbesluit te repareren zes maanden tot een jaar in beslag neemt;

van mening, dat daarmee het risico ontstaat dat ongewenste effecten van de regelgeving langer dan nodig blijven bestaan;

verzoekt de regering een spoedwet aan de Kamer voor te leggen waarin, analoog aan de Wet milieubeheer, de mogelijkheid gecreëerd wordt om ernstige gebreken via een ministeriële regeling te repareren, vooruitlopend op de definitieve oplossing in de vorm van een algemene maatregel van bestuur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulus Jansen

Monasch