32 757 Bouwbesluit 2012

Nr. 68 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het Woonakkoord een revolverend fonds voor energiebesparing in de gebouwde omgeving van 150 miljoen, aangevuld met middelen vanuit de markt, wordt aangekondigd;

overwegende dat een energiebesparingsfonds de werkgelegenheid in de bouw bevordert en de energierekening voor consumenten verlaagt;

verzoekt de regering om, dit najaar het energiebesparingsfonds van start te laten gaan en de gevolgen hiervan te verwerken in de begroting 2014,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Naar boven