32 757 Bouwbesluit 2012

Nr. 66 MOTIE VAN HET LID PAULUS JANSEN

Voorgesteld 4 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat onderzoek van Deltares, in opdracht van de rijksoverheid, concludeerde dat de funderingsschade door paalrot nu al 5 miljard euro bedraagt, en kan oplopen tot 40 miljard euro;

overwegende dat de Kamer in de motie 28 325, nr. 134 de regering verzocht heeft om te faciliteren bij de oprichting van een kenniscentrum funderingsproblematiek, met inbegrip van een cofinanciering door de overheid voor een periode van vier jaar;

overwegende dat het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) inmiddels operationeel is en een belangrijke rol speelt bij het ontwikkelen van een efficiënte aanpak voor het versnipperde particuliere woningbezit;

overwegende dat de cofinanciering door de overheid op dit moment niet voor vier, maar voor twee jaar geregeld is, op een minimaal niveau;

overwegende dat iedere procent efficiencywinst bij de aanpak van de paalrot 10 miljoen euro maatschappelijke winst oplevert, en een goed functionerend kenniscentrum daarbij cruciaal is,

verzoekt de regering om, bij de begroting 2014 aanvullende middelen uit te trekken voor de cofinanciering van het KCAF voor een totale periode van vier jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulus Jansen

Voortman

Naar boven