32 757 Bouwbesluit 2012

Nr. 65 MOTIE VAN HET LID DE GRAAF

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat burgers en bedrijven worden opgezadeld met lastenverzwaringen en veel onnodige wet- en regelgeving ten behoeve van verplichte energiebesparing;

constaterende dat er onderzoek is verricht naar de energiezuinigheid van onder andere woonwagens en de kantoren van beursgenoteerde bedrijven;

overwegende dat dit te ridicuul voor woorden is;

overwegende dat investeringen in energiebesparing primair de eigen verantwoordelijkheid zijn van burgers en bedrijven;

verzoekt de regering, direct te stoppen met alle dwingende, dure energiebesparende maatregelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf

Naar boven