32 757 Bouwbesluit 2012

Nr. 50 MOTIE VAN DE LEDEN PAULUS JANSEN EN ALBERT DE VRIES

Voorgesteld 19 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de huidige preventieve toets op het Bouwbesluit als onderdeel van de bouwvergunningprocedure opdrachtgevers onvoldoende zekerheid biedt dat een bouwwerk conform het Bouwbesluit gebouwd is;

overwegende dat privatisering van de Bouwbesluittoets, zonder verdere flankerende eisen, de zekerheid van conformiteit niet zal vergroten, wellicht zelfs kan verslechteren;

overwegende dat de regering in het verlengde van het advies van de commissie-Dekker overweegt om de Bouwbesluittoets te privatiseren;

verzoekt de regering, private toetsing aan het Bouwbesluit pas mogelijk te maken op het moment dat ook de verplichte verzekerde rechtsbescherming van opdrachtgevers, gebruikers en derden afdoende is geregeld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulus Jansen

Albert de Vries

Naar boven