Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232757 nr. 25

32 757 Bouwbesluit 2012

Nr. 25 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN

Voorgesteld 26 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in het Bouwbesluit 2012 voorgeschreven wordt om via de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken van de Stichting Bouwkwaliteit SBK de milieueffecten van een bouwproject vast te leggen;

overwegende, dat volgens afdeling 5.2 al aan de duurzaamheidseis is voldaan als de berekening is overlegd, maar dat het bevoegd gezag hier geen consequenties aan mag verbinden wat betreft de vergunningverlening;

constaterende, dat de duurzaamheidseis op deze manier vooral een administratieve last betreft die niet perse aanzet tot extra duurzaamheidsinspanning;

verzoekt de regering te onderzoeken hoe de duurzaamheidseis kan worden doorontwikkeld tot een positieve prikkel die de bouwsector aanzet tot meer duurzaamheid, en de Kamer hierover voor de zomer van 2012 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven