Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232757 nr. 22

32 757 Bouwbesluit 2012

Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN DE BOER EN VERHOEVEN

Voorgesteld 26 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het van belang is dat energiebesparing niet alleen leidt tot een lagere uitstoot van CO2 maar ook tot een lagere energierekening van de eindgebruiker;

constaterende, dat de huidige EPC-normering meer nadruk legt op warmtewininstallaties dan bijvoorbeeld op schilisolatie;

constaterende, dat verbeteringen in de schilisolatie, dan wel gelijkwaardige alternatieven, van de woning kunnen leiden tot een lagere energierekening, daarbij rekening houdende met de mogelijkheden om te kunnen blijven ventileren, omdat verbeteringen in de schil zullen leiden tot een lagere energierekening;

verzoekt de regering in het licht van de EPC-normering te bevorderen dat verbeteringen in bijvoorbeeld de schilisolatie, dan wel gelijkwaardige alternatieven, waaronder bijvoorbeeld zonnecollectoren, worden toegepast zodat een lager energieverbruik voor de eindgebruiker met een lagere energierekening het gevolg is,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Boer

Verhoeven