Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232757 nr. 21

32 757 Bouwbesluit 2012

Nr. 21 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND C.S.

Voorgesteld 26 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat stallen een verhoogd risico hebben op kortsluiting en brand, dat de brandweer in geval van een stalbrand meestal niets meer voor de dieren kan doen en dat de afgelopen vijf jaar al meer dan een miljoen dieren zijn omgekomen in stalbranden;

constaterende, dat het huidige Bouwbesluit dieren gelijkschakelt aan goederen, waardoor voor stallen slechts het brandbeveiligingsregime van goederenloodsen geldt;

constaterende, dat het rapport Brand in veestallen van het onderzoek naar de ernst, omvang, preventie en bestrijding van brand in veestallen van 2010 uitdrukkelijk aanbeveelt om in het Bouwbesluit een apart hoofdstuk met specifieke brandveiligheidseisen voor veestallen op te nemen;

verzoekt de regering uiterlijk per 1 januari 2013 regels op te stellen voor de brandveiligheid van stallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Paulus Jansen

Monasch