Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232757 nr. 17

32 757 Bouwbesluit 2012

Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN ORTEGA-MARTIJN EN PAULUS JANSEN

Voorgesteld 26 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het huidige Bouwbesluit plaatsing van werkende rookmelders sinds 2003 verplicht voor nieuwbouwwoningen maar niet voor nieuw te bouwen woningen bij herbestemming;

overwegende, dat het realiseren van nieuwe woningen in bestaande gebouwen, wanneer het de veiligheid die werkende rookmelders bieden betreft, identiek is aan het realiseren van nieuwbouw;

overwegende, dat er bij een woningbrand binnen drie minuten door sterke rookontwikkeling en het vrijkomen van giftige gassen een niet overleefbare situatie kan ontstaan;

overwegende, dat het aantal branddoden en -gewonden in woningen meer dan 90% bedraagt van alle branddoden en -gewonden in gebouwen;

overwegende, dat het ministerie van Binnenlandse Zaken zich reeds inspant om 100% van Nederland te voorzien van werkende rookmelders;

verzoekt de regering in het Bouwbesluit 2012 het plaatsen van een werkende rookmelder in nieuwe woningen ook bij herbestemming te verplichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ortega-Martijn

Paulus Jansen