Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232757 nr. 12

32 757 Bouwbesluit 2012

Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN PAULUS JANSEN EN MONASCH

Voorgesteld 26 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in de pilots naar aanleiding van het advies van de commissie fundamentele verkenning bouw (commissie-Dekker) onder meer geëxperimenteerd zou worden met de combinatie privatisering preventieve toets Bouwbesluit en een verplichte verzekerde garantie voor de naleving van de wettelijke eisen;

overwegende, dat bij lopende experimenten het element van de verzekerde garantie nog niet is inbegrepen;

verzoekt de regering te verzekeren dat experimenten op dit punt met voortvarendheid worden gestart,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulus Jansen

Monasch