Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232757 nr. 11

32 757 Bouwbesluit 2012

Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN PAULUS JANSEN EN ORTEGA-MARTIJN

Voorgesteld 26 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de aanwezigheid van deugdelijke installaties in woningen van groot belang is voor het verzekeren van een voldoende veiligheidsniveau en een gezond binnenklimaat;

overwegende, dat het schrappen van de verplichting tot aanleg van dergelijke installaties kan leiden tot een groei van beunhazerij, met alle risico's van dien;

overwegende, dat in specifieke situaties, bijvoorbeeld de aanwezigheid van een stadsverwarmingsnet, het Bouwbesluit de mogelijkheid biedt om op grond van het gelijkwaardigheidsbeginsel afwijking van de aanlegplicht van installaties toe te staan;

verzoekt de regering om de verplichting tot aanleg van elektriciteits-, gas- en watervoorzieningen in nieuwe woningen te handhaven, met behoud van de mogelijkheid om met beroep op het gelijkwaardigheidsbeginsel een alternatieve voorziening aan te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulus Jansen

Ortega-Martijn