Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532757 nr. 107

32 757 Bouwbesluit 2012

Nr. 107 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 maart 2015

De Algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft mij gevraagd om een toelichting, naar aanleiding van berichten in de pers, over het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen.

Ik ben bezig om de inbreng vanuit marktpartijen op het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen zoals ingebracht tijdens de medio 2014 gehouden consultatieronde, te verwerken in het wetsvoorstel. Hierbij worden alle bij het wetsvoorstel in het geding zijnde belangen zorgvuldig gewogen. Op een aantal onderdelen van het wetsvoorstel voer ik, uit oogpunt van zorgvuldigheid, met diverse marktpartijen overleg. Doel hierbij is om de kwaliteit van het wetsvoorstel te vergroten, evenals het draagvlak van de in het wetsvoorstel opgenomen voorstellen.

Zodra de verwerking van de consultatie-inbreng is afgerond, zal ik het wetsvoorstel via de ministerraad doorgeleiden voor advies naar de Raad van State. Na verwerking van het advies van de Raad van State zal ik het wetsvoorstel bij uw Kamer indienden, inclusief een memorie van toelichting van de in het wetsvoorstel gemaakte keuzes.

Naar aanleiding van het wetsvoorstel, zoals het dan luidt, zal ik vervolgens graag met uw Kamer het politieke debat voeren.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok