Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232757 nr. 10

32 757 Bouwbesluit 2012

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID PAULUS JANSEN C.S.

Voorgesteld 26 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het voorkomen van legionella in drinkwaterinstallaties bij nieuwbouwwoningen een groeiend probleem is;

overwegende, dat ontwerp- en uitvoeringsfouten, waardoor koudwaterleidingen te dicht bij verwarmingsinstallaties en -leidingen liggen de belangrijkste oorzaak zijn;

overwegende, dat ISSO/SBR publicatie 811 effectieve strategieën voor het vermijden van hotspots heeft uitgewerkt;

spreekt uit dat het nieuwe Bouwbesluit een heldere kwaliteitsnorm definieert voor het vermijden van hotspots, door genoemde publicatie als zodanig te benoemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulus Jansen

Monasch

Ortega-Martijn