Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132735 nr. 26

32 735 Mensenrechten in het buitenlands beleid

Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 juli 2011

Graag zend ik u hierbij, mede namens de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, de Mensenrechtenrapportage over 2010.1 De rapportage maakt inzichtelijk op welke manier Nederland zich in 2010 heeft ingezet voor de wereldwijde bevordering en bescherming van mensenrechten.

De minister van Buitenlandse Zaken,

U. Rosenthal


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.