32 735 Mensenrechten in het buitenlands beleid

Nr. 256 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 1 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in ruim 70 landen blasfemie op een of andere wijze strafbaar is gesteld en dat in veel van deze landen de wetgeving wordt misbruikt om religieuze minderheden te onderdrukken;

overwegende dat het Nederlandse mensenrechtenbeleid vrijheid van godsdienst en levensovertuiging als speerpunt heeft;

verzoekt de regering, in haar mensenrechtenbeleid versterkte aandacht te geven aan de wereldwijde afschaffing van blasfemiewetten en hiervoor in Europees en VN-verband steun te vergaren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Sjoerdsma

Van Helvert

Van der Staaij

Koopmans

Naar boven