Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932735 nr. 225

32 735 Mensenrechten in het buitenlands beleid

Nr. 225 MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 5 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bewindspersonen bij werkbezoeken in het buitenland het thema mensenrechten met regelmaat aan de orde stellen,

verzoekt de regering, om tijdens bilaterale gesprekken met islamitische landen, wanneer het thema mensenrechten aan de orde komt, duidelijk te maken dat islamkritiek onlosmakelijk verbonden is met de vrijheid van meningsuiting,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon