32 735 Mensenrechten in het buitenlands beleid

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND

Voorgesteld 29 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het individueel klachtrecht bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens de hoeksteen vormt van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Europese mensenrechtensysteem;

overwegende, dat het invoeren van griffiekosten voor procedures bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de toegang tot het Hof voor de meest kwetsbare personen zal beperken;

overwegende, dat het Hof zelf tegenstander is van de invoering van een systeem van griffiekosten;

verzoekt de regering om in het Comité van Ministers van de Raad van Europa zich tegen de invoering van griffiekosten te verzetten en de nadruk te leggen op de naleving van uitspraken van het Hof,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Naar boven