32 735 Mensenrechten in het buitenlands beleid

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

Voorgesteld 29 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat Assyrische christenen van Irak structureel worden vervolgd en dat hun aantallen daardoor drastisch afnemen;

overwegende, dat er nog altijd een aanzienlijke groep christenen leeft in de Nineveh-vlakte:

overwegende, dat een geïmproviseerde politie-eenheid in de Nineveh-vlakte bestaat van ca. 5000 man, welke het ontbeert aan gedegen training, materiaal, financiering en erkenning van de Irakese overheid en welke de verantwoordelijkheid neemt om elementaire human security te bieden aan religieuze en etnische minderheden;

verzoekt de minister, bij zijn Irakese ambtsgenoot aan te dringen op erkenning, training en financiering van deze politie-eenheid en tevens binnen de EU steun te verwerven voor dit standpunt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Van der Staaij

Çörüz

Naar boven