Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232730 nr. 11

32 730 Ligplaatsen voor woonboten

Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN VOORTMAN EN PAULUS JANSEN

Voorgesteld 17 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het alternatief dat het kabinet voorstelt, slechts gaat over de koppeling van tarieven aan ligplaatsen;

overwegende dat de tarieven die gepaard gaan met de huurprijsherziening, gebaseerd zijn op een andere rekenmethode dan tot nu toe gebruikt en dat daardoor de tarieven hoger uitvallen;

constaterende dat de koepels van woonbooteigenaren niet betrokken zijn bij de totstandkoming van de huurprijsherziening en de tariefbepaling;

verzoekt de regering, de huurprijsherziening voor ligplaatsen van woonboten door de koepels van woonboten en de RVOB in gezamenlijkheid tot stand te laten komen en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Paulus Jansen